do góry

Diagnosta

Aby uzyskać tytułu i certyfikat samodzielnego diagnosty Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zapoznaj się z regulaminem.

Poniżej możesz wystąpić o nadanie certyfikatu.

Twoje dane:

Niezbędne dokumenty (załącz skany lub zdjęcia dokumentów):

Certyfikaty uczestnictwa w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez AISN PTK

Dokumenty możesz również wysłać w postaci tradycyjnej na adres:

Biuro Zarządu AISN
ul. Armii Krajowej 19,
30-150 Kraków

UWAGA!!!

Certyfikat samodzielnego diagnosty jest wydawany na okres 3 lat. Certyfikat będzie nadany po zweryfikowaniu wszelkich danych przesłanych w Państwa wniosku.
O nadaniu certyfikatu zostaniecie Państwo poinformowani na przypisany do konta adres e-mail. Certyfikat będzie dostępny w Waszym panelu członka AISN.

* required